Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Δικαιώθηκαν Οι Πρώην Εργαζόμενοι Στην ΔΗΚΕΚ ΚορυδαλλούΚορυδαλλός 08 Οκτωβρίου 2015

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΔΗΚΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Όπως είναι γνωστό μετά τις Δημοτικές Εκλογές του 2014 και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2014, η Διοίκηση του Δήμου έκλεισε εν μια νυκτί την Δημοτική Επιχείρηση (ΔΗΚΕΚ) του Δήμου και απέλυσε τους εργαζόμενους σ’ αυτή, εργαζόμενοι που μέχρι και σήμερα οφείλει ο Δήμος μισθούς αρκετών μηνών.
Οι εργαζόμενοι προσέφυγαν στην δικαιοσύνη και πρωτόδικος δικαιώθηκαν αναγνωρίζοντας την σχέση εργασία τους ως αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα: Η απόφαση ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ: ότι η καταρτισθείσα με το εναγόμενο σύμβαση εκάστου των εναγόντων φέρει την αληθή νομική φύση της αντίστοιχης ενεργούς και δη ενιαίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, από την αρχική ημεροχρονολογία πρόσληψης εκάστου εξ αυτών, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείας ανάγκες του εναγομένου, και συνεπώς το εναγόμενο ΝΠΔΔ αποτελεί τον αληθή και κύριο εργοδότη αυτών από την αρχική πρόσληψη εκάστου των εναγόντων αντίστοιχα και β) ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ έως και την τελεσιδικία της απόφασης επί της υπό κρίσιν αγωγής να αποδέχεται τις προσηκόντως και νομίμως παρεχόμενες υπηρεσίες εκάστου των (ως άνω) εναγόντων στην αυτή θέση εργασίας στην οποία ο καθένας από αυτούς απασχολείτο προ της 17-7-2014 και υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, καταβάλλοντάς του και τις αντίστοιχες αποδοχές.
Εμείς απ’ την μεριά μας χαιρετίζουμε αυτήν την απόφαση ακόμη χαιρετίζουμε και όσους πιστέψαν και συμπαραστάθηκαν στον δίκαιο αγώνα τους.


Γραφείο Τύπου