Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Επιστολή προς "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ"
Προς :
«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ»                                                             04/02/2014

Παρακαλούμε όπως μας ορίσετε μια ημερομηνία για να πραγματοποιηθεί  συνάντηση, προκειμένου  να μας ενημερώσετε σχετικά με την εξέλιξη των έργων του Μετρό.


ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ